fbpx

Ağa Camii ( Ağa Camısı )

Pirpirim 11 Ekim 2017 1608 Yorum yapılmamış

Ağa Camısı tarihi bilgisi

Yaptıran : Antep’te kaymakamlık yapmış olan Tunuslu Ferruh Bey (Ö. 1559/60).
İlk yapılışı muhtemelen 1554-59 yılları arasıdır. Eser bugünkü şeklini 1799 yılında almıştır.
Suyabatmaz Mahallesi, Şehitler Caddesi üzerinde.
Eski kayıtlarda, esere bulunduğu semtin adından dolayı zaman zaman Şehreküstü Camii ve bazı Şer’î Mahkeme Sicilleri’nde Yaycıoğlu Camii de denilmiştir. Ağa Camii, cemaate dar gelmesi veya harap olması üzerine, 1799 yılında esaslı şekilde yenilenmiştir. Camiin mimarı belli değildir. Mevcut minarenin mimarı Antep’in yerli ustalarından olan Hacı Mahmut’tur

Kitabe metni: Ağa Camii son cemaat yeri kemerlerinden doğudan ikincisinin sağ kemerinde “La ilahe illallah”, sol kemer kamasında ise “Muhammed Resulullah” yazılıdır. Ağa Camii’nin inşa kitabesi mevcut değildir. Harimin cümle kapısının batı tarafındaki pencerenin üstünde bulunan “Maşaallah 1212” (1797) yazısı bu tamirin veya yenilenmenin başlama, “1214” (1799) yazısı ise bitiş tarihini göstermektedir. Ayrıca, avlunun kapısı üzerinde acemi bir hattat tarafından nesih hatla ve kötü bir Türkçeyle yazılmış olan aşağıdaki kitabe de bu tamiri işaret etmektedir.

Ağa Camii Kitabesi

Bin iki yüz on dörtde oldu ta’mîr…. Seyyid Ahmed nâ’il-i emr-i mülk-i dil Ehl-i hayrın ‘inâyetiyle, Sene 1214
بیڭ ایكی یوز اون دورتده اولدی تعمیر

Nesre çeviri: Gönül mülkünün emir naili Seyyid Ahmet, hayır ehlinin yardımlarıyla (bu camii) 1214’te tamir ettirdi.
Kitabe notları: Kitabede, 1214 tarihli lafzen söylenmiş bir tarih vardır.

Envanter, 2005: 60.
Kaynak : Gaziantep Kitabeler Prof Dr.Halil İbrahim Yakar Sayfa 26

Alıntı: Gaziantep (Aintap Data 5) Facebook Sayfası

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir