fbpx

Dayı Ahmet Ağa Kimdir ?

Pirpirim 10 Ekim 2017 4871 Yorum yapılmamış

Dayı Ahmet Ağanın hayatı

(Yona(Çaybeyi)-Oğuzeli
Dayı Ahmet Ağa, ancak mektubunu yazacak kadar bir okur yazardı. Fakat pratik olarak yetişmiş bir siyasi, bir operatör, bir doktor, bir mühendis, bir müzisyen, bir çiftçi, bir politikacı idi. Esasen kendisi Savcılı Aşiret reislerindendir ve kudretli şairimiz (Zeki Savcı’nın) da öz amcasıdır.Fakat aşiret reisi deyince aklımıza herhangibir köylü kıyafetli, çakşırlı poturlu, veya sarıklı, cübbeli ağa gelmesin! O, vücutça çok yakışıklı ve entari devrinde bile ceket, pantolon, yaka, kıravat yakıştırmakta mahir bir medeniydi. Memlekete gelen en büyük misafirler, paşalar, vezirler, vekiller hep, memleket namına ona misafir edilirdi. Kendisi de bundan çok zevk alır ve şeref bilirdi. Gerek çiftliği gerek Antep evi mobilyaları ve alafranga sofra takımları hiçbir eşrafın evinde yoktu. Her şeyi göz kamaştırırdı. Verdiği alafranga ziyafetler, memleketin yüzünü ağartırdı.
Dayı Ahmet Ağa, güzel kanun ve ork, piyano çalar, güzel bina planları yapar, güzel yara sarar ve tedaviler yapardı. Çiftliğindeki bütün çift aletleri fenni idi. Modern ziraatçilikte memlekete örnekti. Asıl oturduğu çiftliğinde (Yona Köyü)nde mükemmel bir tamir atelyesi, mükemmel bir kütüphanesi vardı. Tarihe çok meraklıydı. Yine bu çiftlikte, ekmek furunu, güzel bir hamamı, güzel güzel ehli gövercinleri vardı. Hulasa mükemmel modern çiftlikti.
Dayı Ahmet Ağa memleketin umumi menfaatları için icabında kendi en büyük menfaatlarını bile feda ederdi.Hükümetten daima fakir fukaranın hakkını arar ve onları korurdu.
Dayı Ahmet Ağa, bir çok defalar Meclis-i İdare azalıklarında ve umumi meclis, Daimi Komisyon üyeliğinde bulunmuş, pratik bir hükümet adamıydı. O zaman vilayetimiz Halep’ti. Dayı orada hem Encümen-i Daimi azası hem de orada Antebin Hak-ku hakikat müdafii idi.

Hulasa Dayı, nev’i şahsına münhasır bir adamdı. Yedi sene köyünde muallimlik ve müdürlük yapmam dolayısıyle bu memlekette Dayı’yı en iyi anlıyanlardan ve onun tecrübelerinden çok şeyler öğrenmiş bir insanım…
Dayı, YONA’da bir leyli mektep tesis etmekle de Padişahtan, bir (Mecidi Nişanı) almıştı. Göğsünde iftiharla taşırdı. O zaman bu nişan çok az kimselere nasip olurdu. O zamanın rical-i devleti de Dayının bu vasfını bildiklerinden onun hamiyyetini galeyana getirmek yollarını çok iyi bilirlerdi. Onu böyle maarifçi yapmakta, o zaman Halep valisi olan (Abdülhalik Renda) nın da çok rolü vardır.
Dayı çok girişkendi. O zaman Yıldırım Orduları başkumandanı olan menzili Halep’te bulunan Mustafa Kemal Paşa da onu çok sever ve çok takdir ederdi.

HURŞİD-İ İDARE LEYLİY YONA MEKTEBİ
(YATILI YONA İLKOKULU)
Dayı Ahmet Ağa kendi parası ile Yona’da ve civarında eşi bulunmayan, yatılı olmaya elverişli beyaz taştan bir okul yaptırdığını Halep’te bana söyledi. Çünkü 1917 de, Meclis-i Umumi daimi encümeninde Dayı Ahmet Ağa Antebi temsilen üye olarak bulunuyordu. Ailesi ile birlikte Halebde oturuyordu. Bu memuriyetinden istifade ederek Yona oklunu yatılı yaptırmış ve formalıtesini tamamlatmıştı….Halep öğretmen Okulunu bitireceğime yakın beni de Yona yatılı okuluna müdür tayin ettirdiğini söyledi.
1917’de Yona’ya ikinci defa dönüşümde yatılı okul müdürü sıfatıyle gelmiş bulunuyordum.
Bu yatılı Yona mektebinin resmi adı:(Hurşid-i İdare Leyliy Yona Mektebi) idi. Resmi mühür yazısı da bu idi. Dayı Ahmet Ağanın adı Ahmet Hurşid idi. (Hurşid-i İdare) sözü de okulun ebcet hesabı ile yatılı olarak yapılması tarihini gösterdiği için bu isim verilmişti.
(ŞAKİR SABRİ YENER’İN ANLATIMINDAN AYNEN İKTİBAS EDİLMEKTE OLUP -DEVAM EDECEK)
İNCİLİPINAR- Gaziantep’in Yakın Geçmişinden Hatıralar- Anlatan:Şakir Sabri Yener- Hazırlayan:Hulusi Yetkin
Fotoğraf:sh:73 den alınmıştır.

 

Alıntı: Gaziantep (Aintap Data 7) Facebook Sayfası

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir