fbpx

Blogs Category: Gaziantepdeki Yerler

Bey Camii (Çınarlı Camii )

Pirpirim 15 Ocak 2018 1326 Yorum yapılmamış

Çınarlı Camii
Çınarlı Camii

Asıl adı Bey olan Çınarlı Camii Fransız Harbi’nde büyük hasar gördüğünden 1928 yılında vakıflar idaresi tarafından satışa çıkarılmıştır. Hayrat Satış Kütük Defteri’nden öğrenildiğine göre bu camiin harap hücresi ve boş arsası 1939 yılında, belediyece istimlak edilmiştir. Bugün

Read More

Antep Evleri

Pirpirim 16 Ekim 2017 1371 Yorum yapılmamış

image

Fırat nehrinin batısında, Toros dağlarının güneyinde, Akdeniz”in doğusunda verimli topraklar üzerinde bulunan Gaziantep, bir çok devletlerin tarihlerinde isimleri birlikte anılmıştır. Evlerin planları, sokakları, çıkmaz sokakları, Gabaltıları, yapı taşları, kapıları, pencereleri, bahçeleri,

Read More

Aleüddele (Ali Dola ) Camii

Pirpirim 16 Ekim 2017 1170 Yorum yapılmamış

image

1479-1550 yılları arasında hüküm süren son Dülkadiroğlu Beyi Alaüddevle Bozkurt Bey zamanında yapılmıştır. Kesin yapılış tarihi bilinmemektedir. Eski camiden günümüze sadece minaresi kalmıştır. Mevcut yeni cami 1903-1909 yılları arasında halk tarafından imece usulü ile yaptırılmıştır. T

Read More

Gaziantepdeki Kastel Yapıları

Pirpirim 14 Ekim 2017 758 Yorum yapılmamış

image

Gaziantep tarihi su sisteminin özgün taraflarından biri de kastel yapılarıdır. Yer altında kayalara oyularak inşa edilen livaslar aracılığı ile taşınan su, yerleşim alanında belirli merkezlerde inşa edilen kasteller aracılığı ile toplumun kullanımına sunulmuştur. Dilimize Arapçadan geçtiği ta

Read More

Aziziye veya Millet Hanı

Pirpirim 14 Ekim 2017 1082 Yorum yapılmamış

image

Osmanlı zamanında yapılan bir eser devrin padişahıyla anılırdı.Mecidiye,Hamidiye,Aziziye gibi.El Aziz ,Elazığ… Aziziye Hanı 1869-69 yıllarında Ermeni Aşcıoğlu Kesbar Kevork tarafından Uzun Çarşıda yaptırılmış ve aynı zamanlarda yapılan Acer Kilise ( Surp Adsvas ) Kilisesine vakfekilmiştir.K

Read More

Yemenicilik – Köşgerlik

Pirpirim 14 Ekim 2017 963 Yorum yapılmamış

Yemeni tanımı
Yemeni tanımı

Yemeni tabanı manda derisinden üstü ise sahtiyandan (tabaklanmış ve cilalanmış teke derisi) yapılan tamamen el emeğine dayalı bir ayakkabıdır. Yemenicilik güneydoğu illerine Halep şehrinden gelmiştir. İlk yemenileri Suriye’de yaşayan Yemen kökenli ‘Yemen-i Ekber’ adında bir usta dikmiştir. İ

Read More

Ağa Camii ( Ağa Camısı )

Pirpirim 11 Ekim 2017 781 Yorum yapılmamış

Ağa Camısı tarihi bilgisi
Ağa Camısı tarihi bilgisi

Yaptıran : Antep’te kaymakamlık yapmış olan Tunuslu Ferruh Bey (Ö. 1559/60). İlk yapılışı muhtemelen 1554-59 yılları arasıdır. Eser bugünkü şeklini 1799 yılında almıştır. Suyabatmaz Mahallesi, Şehitler Caddesi üzerinde. Eski kayıtlarda, esere bulunduğu semtin adından dolayı zaman zaman Şe

Read More

Alleben’in Adları ve Güzergahı

Pirpirim 8 Ekim 2017 1342 Yorum yapılmamış

Alleben'in adları ve güzergahı
Alleben'in adları ve güzergahı

Eski dönemlerde Gaziantep’in suyu Sacur Başı denilen Pancarlı’dan doğmaktaydı. Pancarlı mevkii şehrin yaklaşık 15 kilometre batısındadır. Sacur kelimesi Arapça olup selin gelip su ile doldurduğu yer anlamına gelmektedir. Sacur suyu, Gaziantep’in kuzeybatısındaki yaylalardan çıkarak şehrin bah

Read More

Haçlılar ve Birecik Tarihi

Pirpirim 8 Ekim 2017 788 Yorum yapılmamış

Tarih bilgisi
Tarih bilgisi

Al-Bira , Birtho , Birtho ,el-bire ,Birecik ( Kelime manası Kale) Birinci Haçlı seferi, dört ayrı ordudan oluşmuştu. Bunlardan birisi de Lorainlilerdi. Başlarında da Godffroy ve Baudoion de Bouillon adlı komutanlar bulunuyordu. 1099 Yılında, Bouillon beraberindeki 25.000 kişi ile birlikte Birecik’e de (A

Read More

Kendirli Kilisesi

Pirpirim 5 Ekim 2017 1253 Yorum yapılmamış

image

Kilisenin esas adı Fransistan Kilise ama biz katolik papazlar bellerine kendir bağlayıp,bir ucunu da sallandırdığı için kendirli demişiz. Kilisenin ilk yapımı 1860 yılıdır. Gaziantepli Katolik Ermenilerin kilisenin inşasında maddi yönden zorlandıklarından Fransa Kralı III. Napolyon’dan, Fransız m

Read More

Acer Camı veya gerçek adıyla Hacı Veli Camii 

Pirpirim 29 Eylül 2017 1208 Yorum yapılmamış

image

İlk mescidi yaptıran Hacı Veli isminde bir şahıstır. 1912 onarımını yaptıranlar ise Samlı oğullarından Hacı Ökkeş ile Çayırağası oğullarından Abdullah Efendi’dir. 1645 yılında yapılmış, 1690 yılında minber konulmak suretiyle cami hâline getirilmiştir. Yeni Cami ve Küçük Cami olarak d

Read More

RUMKALE

Pirpirim 28 Eylül 2017 788 Yorum yapılmamış

Rumkalenin Tarihi
Rumkalenin Tarihi

Antik dönemden günümüze kadar Şitamrat, Kal-a Rhomayta, Hromklay, Ranculat, Kal-at el Rum, Kal-at el Müslimin, Kale-i Zerrin (Altın Kale) ve Rumkale gibi bir çok isimle adlandırılmıştır. Rumkale bir zamanlar Halfeti (Şanlıurfa) ile Gaziantep arasında sınır oluşturan Fırat ırmağı kıyısında yer

Read More

1910 Yıllarında Antep

Pirpirim 14 Eylül 2017 1126 Yorum yapılmamış

image

Bölgeler haritaya göre numaralandırılmıştır. 1.Kavaklık, 2.Ayn Leben, 3.Maraş yolu, 4.Bostan Arası,  5.Su değirmeni, 6.İncirlipınar, 7.Latin Manastırı, 8.Nigoghos Ağa’nın evi, 9.Depo/Eski kışla, 10.Külhan Damı, 11.Akyol Camii, 12.Akyol, 13.Kırkayak, 14.Tabakhane, 15.Çınarlı Camii, 16.Nau

Read More